Sözcüğün doğrusunun “beynelminel” olduğunu sanan arkadaşımın, doğru yazımın “beynelmilel” olduğu şeklindeki iddiama inanması için bir sözlüğün tanıklığı gerekti! Halbuki, Arapça kökenli “milel” sözcüğü “milletler” demektir, başına “beyn-el” gelince anlamı “milletlerarası” olur.

Aslında, çoğulu “milel” olan bu “millet” sözcüğü de zaman içinde anlam değiştirmiş; eskiden bu sözcük ulusları değil, aynı dinden olan insan topluluklarını anlatmak için kullanılırmış, “Yahudi milleti”, “Hıristiyan milleti” gibi. Zaten günümüzdeki anlamıyla “milliyetçilik”, Fransız ihtilali ile birlikte ortaya çıkmış bir kavram değil mi? Daha fazla

Reklamlar